regulamin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tabela 1 TABELA DOFINANSOWANIA DO WCZASÓW RODZINNYCH I WYCIECZEK OGÓLNOZAKŁADOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CMC Putex Sp. z o.o.
Dochód na członka rodziny w zł Próg Wczasy [% odpłatności od ceny skierowania]
Do    2.900 zł I 20%
2.901 – 4.200 zł II 30%
4.201 – 5.600 zł III 35%
5.601 – 6.800 zł IV 45%
6.801 – 7.700 zł V 60%
Tabela 2 TABELA DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU INDYWIDUALNEGO
Dochód na członka rodziny w zł Kwota dofinansowania dla 1 osoby do wczasów i kolonii zakupionych indywidualnie
Do 1200 zł 1000 zł
1201 -1500 zł 700 zł
1501-1800 zł 400 zł
1801-2200 zł 250 zł
2201 – 6500 zł 150 zł
Tabela 3 TABELA ODPŁATNOŚĆ „ZIELONA SZKOŁA” 
Dochód na członka rodziny w zł Próg Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]
Do 2000 zł I 10%
2001-3500 zł II 20%
3501 – 5000 zł III 30%
5001 – 6500 zł IV 60%
Tabela 4 TABELA ODPŁATNOŚĆ „LATO/ZIMA W MIEŚCIE”
Dochód na członka rodziny w zł Próg Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]
Do 2.300 zł I 10%
2.301-4.800 zł II 15%
4.801 – 6.300 zł III 20%