regulamin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tabela 1
TABELA DOFINANSOWANIA DO WCZASÓW RODZINNYCH I WYCIECZEK OGÓLNOZAKŁADOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CMC Putex Sp. z o.o.

Dochód na członka rodziny w złPrógWycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]Wczasy [% odpłatności od ceny skierowania]
Do    2.500 złI10%20%
2.501 -3.800 złII20%30%
3.801 – 5.200 złIII30%35%
5.201 – 6.400 złIV45%45%
6.401 – 7.300 złV60%60%

Tabela 2
TABELA DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU INDYWIDUALNEGO

Dochód na członka rodziny w złKwota dofinansowania dla 1 osoby do wczasów i kolonii zakupionych indywidualnie
Do 1200 zł1000 zł
1201 -1500 zł700 zł
1501-1800 zł400 zł
1801-2200 zł250 zł
2201 – 6500 zł

150 zł

 
Tabela 3 TABELA ODPŁATNOŚĆ „ZIELONA SZKOŁA” 
Dochód na członka rodziny w zł Próg Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]
Do 2000 zł I 10%
2001-3500 zł II 20%
3501 – 5000 zł III 30%
5001 – 6500 zł IV 60%
Tabela 4 TABELA ODPŁATNOŚĆ „LATO/ZIMA W MIEŚCIE”
Dochód na członka rodziny w zł Próg Wycieczki [% odpłatności od ceny skierowania]
Do 1300 zł I 1%
1301-2300 zł II 10%
2301 – 4800 zł III 15%
4801 – 6300 zł IV 20%