zasady rozliczeń

Dofinansowanie Indywidualne

Informacja o Dofinansowaniu Indywidualnym 2023r.

Dofinansowanie indywidualne w roku 2023 wynosi /kwota obliczana na podstawie przedstawionego PIT-u 2022/ – zł/os.

Zgodnie z regulaminem ZFŚS CMC Poland sp. z o.o.

  • Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury vat lub rachunku. Faktura powinna być dostarczona do CMC Putex na 14 dni przed planowanym wyjazdem wraz z dowodem zapłaty jeśli pracownik zapłacił całość za wczasy lub faktura proforma (albo rachunek proforma) zawierający całkowitą cenę wypoczynku.
  • Jeśli pracownik nie dostarczył na 14 dni przed wyjazdem faktury lub rachunku do CMC Putex powinien to zrobić najpóźniej 30 dni po dacie zakończenia wypoczynku.
    W przeciwnym wypadku wypłata dofinansowania nie przysługuje.
  • Świadczenia z Funduszu przyznawane są osobą uprawnionym w ramach dostępnych środków przewidzianych w preliminarzu na dany rok kalendarzowy na dany rodzaj działalności socjalnej. W przypadku wyczerpania tych środków zaprzestaje się przyznawania osobą uprawnionym świadczeń w danym roku kalendarzowym
    w ramach danego rodzaju działalności socjalnej.

Wzór prawidłowo wystawionej faktury
Odbiorca: Imię nazwisko adres (pracownika)
Nazwa towaru i usługi:
Wypoczynek zorganizowany/wczasy (ta forma wypoczynku zwalnia z podatku osoby niepełnoletnie)
lub
Nocleg/pobyt (ta forma wypoczynku nie zwalnia z podatku osoby niepełnoletnie – ale dofinansowanie przysługuje)
+
Imiona Nazwiska osób korzystających z wypoczynku
+
data pobytu.

Do faktury/rachunku należy dołączyć dowód wpłaty za imprezę turystyczną.