Kontakt

Biuro Podróży
Obsługa ZFŚS Godziny Otwarcia

7:00 – 16:00
poniedziałek –  piątek

Budynek przy Głównej Bramie Wejściowej Huty CMC Poland Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie

Zadzwoń do nas

Anna GRZEBIELUCH Specjalista BP i obsługi ZFŚS
tel. 32 672 5227, GSM 695 107 114; Anna.Grzebieluch2@cmc.com

Milena NĘDZA Specjalista BP i obsługi ZFŚS,
tel. 32 672 5235, GSM 695 107 113; milena.nedza@cmc.com

Krzysztof BLEJCZAK Kierownik Biura Organizacyjnego, tel. 32 672 5215, GSM 695 107 871; Krzysztof.Blejczak@cmc.com

Dominik WNUK Prezes Zarządu,
tel. 32 672 5208, GSM 695 107 118; Dominik.Wnuk@cmc.com

Dane Firmy

CMC PUTEX Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 61
42-400 Zawiercie
NIP 649-000-06-82
REGON 270714990
KRS 0000155200
BDO 000572422

Kapitał Zakładowy: 1.688.500 PLN,
Zezwolenie Organizatora Turystyki Nr 249
Konto: ING Bank Śląski o/Zawiercie
65 1050 1591 1000 0008 0070 4744
Ubezpieczenie AXA 2020 – Nr Polisy: 9446

BIURO:

ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie
Brama Główna
CMC Poland Sp. z o.o.

Zadzwoń Teraz !

+32 672 5227