Zasady rozliczeń

Wycieczki Integracyjne/Wydziałowe

OGŁOSZENIE DLA PRACOWNIKÓW CMC POLAND
WYCIECZKI / IMPREZY WYDZIAŁOWE 2020
finansowane z ZFŚS

W związku z trwającą epidemią COVID-19, Pracodawca wraz z Organizacjami Związkowymi podjął decyzję o przyznaniu pracownikom CMC Poland w miejsce świadczenia na wycieczkę / imprezę wydziałową, świadczenia w formie Karty przedpłaconej EDENRED.

Karty Edenred będą zasilone kwotą 150 zł

{ lub 50 zł dla pracowników którzy już korzystali z wycieczek / imprez wydziałowych w roku 2020 }

0 zł

150zł

KARTY będzie można zrealizować na poniższe cele:
  • Restauracje [restauracje, kawiarnie, bary,  punkty gastronomiczne],
  • Kultura, rozrywka i rekreacja [kina, teatry, muzea, parki rozrywki, ośrodki sportowe, parki wodne, sale zabaw, ZOO],
  • Kultura [kina, teatry, opery, operetki, galerie],
  • Sport i rekreacja [baseny, korty tenisowe, siłownie, fitness, ośrodki sportowe, pola golfowe, kręgielnie, parki rozrywki],
  • Biura Podróży,
  • Parki rozrywki,
  • SPA.

Uprawnionymi do otrzymania kart będą wszyscy pracownicy zatrudnieni na dzień 30 października 2020 roku.

Karty będą przekazane pracownikom na wydziałach CMC do dnia 30 października 2020. 

Odbiór karty należy potwierdzić osobiście podpisem.

Wartość otrzymanych przez pracowników Kart przedpłaconych wchodzi do limitu zwolnienia z podatku świadczeń z ZFŚS do kwoty 2.000 zł w 2020r. (opodatkowaniu podlegać będzie wartość przyznanych kart w przypadku, gdy łączna kwota dofinasowania z ZFŚS przekroczy w tym roku 2.000 zł).