Zasady rozliczeń

Wycieczki Integracyjne/Wydziałowe

Nowe zasady rozliczeń od 1.10.2018

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS, Wycieczki Wydziałowe pracowników CMC Poland Sp. z o.o. mogą być organizowane w formie:

1.       IMPREZY INTEGRACYJNEJ w formie spotkania pracowników rozliczonego na podstawie faktury wystawionej na CMC Poland Sp. z o.o. [spotkanie pracownicze, impreza integracyjna, usługa gastronomiczna lub usługa cateringowa]
Przysługująca kwota brutto na 1 pracownika 100 zł.

2.       WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ – jako kompleksowy wyjazd turystyczny organizowany przez podmiot do tego uprawniony lub indywidualny wyjazd turystyczny pracowników wydziału, gdzie w skład wyjazdu zalicza się:
a.       Transport,
b.       Bilety wstępu,
c.        Opieka pilota / przewodnika,
d.       Nocleg,
e.       Wyżywienie.

Rozliczenie wydziału na podstawie :
Faktur wystawionych na CMC Poland Sp. z o.o.  za organizację wycieczki, na co najmniej dwie usługi z wymienionych powyżej na łączną kwotę :
brutto na jednego pracownika   –  100 zł   

Dane do faktury za powyższe:
CMC Poland Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 82
NIP 649-000-11-73
Formalności związane z rozliczeniem wycieczki nadal prowadzone są w CMC Putex Sp. z o.o.