ochrona danych osobowych

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
CMC Putex Sp. z o.o. prosimy o kontakt:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
CMC Putex Sp. z o.o.
Monika Lecińska
e-mail: iod.putex@cmc.com