bYDGOSZCZ | HERBY | KATOWICE | KONIN | KOSZALIN | LUBLIN | OLSZTYN | RACZKI | ZĘBIEC

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BOCZNIC KOLEJOWYCH

Wykaz bocznic obsługiwanych przez CMC Putex sp. z o.o.

CMC W BYDGOSZCZY
85 – 758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 19B
CMC W HERBACH
42 – 284 Herby
ul. Lubliniecka 41
CMC W KATOWICACH
40 – 431 Katowice
ul. Surowcowa 30
CMC W KONINIE
62 – 510 Konin
ul. Marantowska 13A
CMC W KOSZALINIE
75 – 123 Koszalin
ul. Szczecińska 4
CMC W LUBLINIE
20 – 329 Lublin
ul. Chemiczna 11a
CMC W OLSZTYNIE
10 – 406 Olsztyn
ul. Lubelska 23A
CMC W RACZKACH
16-420 Raczki
ul. Kolejowa
CMC W ZĘBCU
Zębiec k/ Iłży
27-100 Iłża

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. BOCZNIC KOLEJOWYCH
Krzysztof Pocztawski
tel. 695107412
krzysztof.pocztawski@cmc.com