CMC Putex Sp. z o.o.

O nas

D.W. ORLIK Rowy 2017

HOSTEL CMC Putex Zawiercie

BIURO PODRÓŻY

INFO dla CMC Poland Sp. z o.o. 2017

34 Mistrzostwa Hutników w PN 2017

Certyfikaty

Kontakt CMC Putex
CMC Putex Sp. z o.o.
Organizator Turystyki, Właściciel Bazy Turystycznej w Polsce
Kontakt CMC Putex

  
CMC Putex Sp. z o.o. 
    Polska, 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 61


NIP 649-000-06-82, REGON 270714990, KRS 0000155200,
Kapitał Zakładowy: 1.688.500 PLN, 
Zezwolenie Organizatora Turystyki Nr 249

Konto:
ING Bank Śląski o/Zawiercie 65 1050 1591 1000 0008 0070 4744


BIURO PODRÓŻY / OBSŁUGA ZFŚS CMC Poland Sp. z o.o.

Na terenie CMC Poland Sp. z o.o., Bud. Zw. Zawodowych CMC; godz. pracy  700 - 1500

Jadwiga WOJSYK - Specjalista BP i ZFŚS:                             tel./fax: 32 67 15 612,  tel. 695 107 116; rezerwacje@putex.pl 
Beata BANASIAK - Pracownik Administracji i obsługi ZFŚS:  tel./fax: 32 67 15 715,  tel. 695 107 113Beata.Banasiak@putex.pl


HOSTEL [Gastronomia, Catering]
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 61

Obsługa Hostelu i Imprez Gastronomicznych:
  • Grażyna JARZYŃSKA - Kierownik Hostelu i Gastronomii: tel.: 695 107 115
  • HOSTEL - tel./fax 32 67 15 610
  • e-mail: Hostel@putex.pl

Szef Biura Usług, Turystyki i Marketingu / Prokurent

KSIĘGOWOŚĆ
  • Elżbieta KIERWAL  Główna Księgowa    tel. 32 67 15 611, 695 107 114; e-mail: ksiegowosc@putex.pl 
  • Joanna  MYCA         Księgowa                 tel. 32 67 15 611; 665 960 839; e-mail: joanna.myca@putex.pl 

PREZES ZARZĄDU
CMC Putex Sp. z o.o.

CMC Putex Sp. z o.o.
O nas
D.W. ORLIK Rowy 2017
HOSTEL CMC Putex Zawiercie
BIURO PODRÓŻY
INFO dla CMC Poland Sp. z o.o. 2017
34 Mistrzostwa Hutników w PN 2017
Certyfikaty
Kontakt CMC Putex